Vyrábíme volný čas

Co je to TimeMaker?

TimeMaker není jen lépe vypadající software se spoustou obvyklých funkcí. Nejedná se o další „nový“ software se stejnými funkcemi, jen jinak pojmenovanými a přeorganizovanými.

TimeMaker reprezentuje zcela novou oblast: Leadership Software – Software pro řízení a osobní efektivitu v komunikaci!

PROBLÉMY ŘEŠENÉ TIMEMAKEREM
Během let jsem si všiml pár věcí, které mě dovedly k vývoji TimeMakeru. Rád bych se s vámi o ně v rychlosti podělil, protože jsem ochotný se vsadit, že prožíváte něco podobného.

1. Stal jsem se otrokem svých emailů.

2. Někdy se mi stávalo, že lidé neprováděli práci, o kterou jsem je požádal. Pak jsem na ně zapomněl a stálo mě to mnoho úsilí si znovu vzpomenout na danou situaci. Ale já jsem byl ten, kdo měl zodpovědnost za termín dokončení u zapomenutého úkolu.

3. Také jsem zaznamenal, že dostávám od svých zaměstanců krásné plány, ale většina z nich neskončila do naplánovaného data a ani se nevešla do plánováného rozpočtu.

4. Moji manažeři, ačkoliv jsou to dobří a kompetentní lidé, nejsou schopni ve skutečnosti udělat vše, co je potřeba dokončit daný den. A jak se dny stávají týdny, zpoždění bez povšimnutí roste a manažeři nemají dost času zareagovat na blížící se pohromu. V době, kdy se zpoždění projeví, je obvykle pozdě na řešení dané situace.

5. Zaznamenal jsem, že dostávám více a více emailů a tím pádem mám méně času na aktuální práci. Došlo to tak daleko, že jsem si nebyl jist, jestli já kontroluji emaily nebo naopak, že emaily kontrolují mne. A bylo skoro nemožné to změnit.

6. Porady se staly povinnou ztrátou času, protože mnoho rozhodnutí, která byla na poradách schválena, nebyla nikdy uskutečněna.

7. Zdálo se, že mne obklopuje software (Outlook, Microsoft Project a další), ale stejně tu nejdůležitější práci mý kolegové “ručně” zaznamenávali do Excelovské tabulky. Tak se všechny tyto programy nakonec projevily jako neschopné pro opravdovou práci.

8. K mému překvapení jsem zaznamenal, že jeden email požadující jednoduchý úkol může vytvořit desítky dalších, jak vnitrofiremnní, tak externí komunikace.

SOUČÁSTI TIMEMAKERU

e-Mail 2.0™

TimeMaker eMail 2.0 znovu navrací inteligenci do komunikačního cyklu, zajišťuje kontrolu nad vniřní I vnější komunikací společnosti a manager je opět schopen kontroly svých komunikačních cyklů.

CRM – řízení vztahu s klienty

Customer Relationship Management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky.

Úspěšné plánování a organizování projektů

Plány mohou být dokončeny včas! Toto je FAKT bez ohledu na to, co Vám kdy řekl někdo jiný.

1. Plány budou dokončeny POUZE, pokud budou vykonány naplánované úkoly.
2. Úkoly budou dokončeny POUZE, pokud byly naplánovány.
3. Plánované úkoly budou dokončeny POUZE, pokud jejich dokončení bude vyžadováno. Pro tyto účely TimeMaker přináší systém plánování na základě zadaných termínů dokončení, nikoliv délky jednotlivých kroků.

Kontakty

TimeMaker Inc.

2110 Drew Street, Suite 200
Clearwater, Florida 33765

TimeMaker International
Mr. Meir Ezra (Founder/Owner)
Office Number: +1 (844) 867-2622
Meir’s Number: +1 (727) 667-8378
sales@timemaker.org

TimeMaker Israel
Mr. Danny Vidislavski
052-8202424
+972-52-8202424 (outside Israel)
danivd@017.net.il

Rita Zohar 
0544315023 
03-6449049 
ritazohar@tmmail.org

TimeMaker USA
The Success Engineers
+1 (844) 867-2622
events@TheSuccessEngineers.com

Slovakia
Vaclav Paul
JRM Slovakia
+421 905 420 120
vaclav.paul@jrm.sk

Společnost TimeMaker nabízí plně kvalifikovaný tým podpory pro řešení Vašich problémů s programem. Existuje několik možností, jak můžete náš tým podpory kontaktovat.

Skype: TimemakerSupport 
email: support@timemaker.org
online chat: 

Příklady nasazení TimeMakeru

 • Potřeba sjednocení firmy – vlastní e-mailový server
 • Sjednocení informací na jedno místo… porady, dokumenty, projekty, pracovní kalendáře, projekty, zakázky, práce s klienty
 • Úkoly a projekty nejsou včas plněny nebo není zpětná vazba jak byly plněny
 • Potřeba snadno sbírat a vyhodnocovat statistická data
 • Sjednocení více stávajících programů do jednoho, se stejnými funkcemi
 • Zastřešení ostatních software tak, aby uživatel ovládal vše z jednoho software … viz. Partnerská řešení
 • Příliš mnoho e-mailů
 • Příliš mnoho nedokončených úkolů
 • Malý nebo klesající zisk
 • Zpožděné projekty
 • Problémy se zaměstnanci
 • Slabý prodej
 • Slabá kontrola společnosti
 • Dlouhé porady, které nikam nevedou
 • Žádný čas na práci
 • Příliš mnoho operativy
 • Problémy s řízením poboček
 • Málo času na zábavu

Napiště nám